in Video

Video - Organiseren

Dir: C:\Users\.....\Videos

Copy

-400_Volgnr_Jaar-MaandDag_Video CC2020 basis Map [ op dezelfde plaats]
pas de naam aan

-401_2019-0920_Thailand

2019-0920 = jaar-maand+dag _ omschrijving video timeline

-                 = scheidingsteken
Volgnr        = volg nummer van de video voor later informatie
_                = onderstreep scheidingsteken
2019          = het jaar wanneer de video is opgenomen
-                = scheidingsteken
09              = de maand wanneer de video is opgenomen.
28              = de dag wanneer de video is opgenomen
_                = onderstreep scheidingsteken
Thailand    = Omschrijving over de video

-401_2019-0920_Thailand

In deze Hoofd map zijn de volgende sub-mappen opgenomen.

Video 10

- DOC

- Projecten

01-Ruw_AVCHD

02-Muziek

03-Graphics

04-Afbeeldingen

05-Export

In map 01 tot 05 staan de volgende *.txt    --naam Uitleg.txt .Deze gegevens komen mee naar de editor en die kun je daar vullen met gegevens.
In iedere map komen de juiste file gegevens te staan.
Map 01 tot 04 worden gevuld met gegevens voor het project.
Map 05 blijft leeg , hierin komen de export file’s voor Youtube  vimeo TV enz.
In de map – Projecten staat een standaard projectnaam

  Video12   Deze naam aanpassen, gelijk aan project omschrijving vb. Thailand.prproj
nadat je een project hebt gestart komen er nog 2 mappen bij namelijk.

Adobe Premiere Pro Auto-Save

Adobe Premiere Pro Preview Files

deze komen in de - projecten map te staan.
Deze 2 mappen kun je regelmatig verwijderen.